Rövidhullámú Rádióforgalmi Országos Bajnokság (RH-OB)
Versenykiírása

(2024 január 13.)

Rendezője: a MRASZ megbízásából a Salgótarjáni Városi Rádióklub.

Célja: a versenykészség fejlesztése, a rádióamatőr barátság ápolása és a „Rövidhullámú Rádióforgalmi Országos Bajnok" címek és minősítési pontok megszerzésének biztosítása.

Ideje: minden év január második teljes hétvégén szombaton. Három fordulóban az alábbiak szerint: I.: 07:00 - 07:49 távíró (CW),     II.: 08:00 - 08:49 távbeszélő (SSB)    III.: 09:00 - 09:59 vegyes (CW-SSB). Az időpontok ( UT ) időben értendők.

Résztvevők: minden hazai rádióamatőt és hazánkban tartózkodó külföldi rádióamatőr vagy csapat, aki a versenykiírásban leírtakat elfogadja.

Kategóriák az abszolút értékelésben:
                Egykezelő  CW,      Egykezelő  SSB,      Egykezelő  MIX,     Egykezelő Összesített
                Többkezelő   Összesített

A MRASZ sportolói a Szövetség sportprogramja és versenyszabályzata alapján rangsorolva lesznek az alábbiak szerint:
                U       Ifjusági - utánpótlás leány és fiú 21 éves korig - összesített
                N       Női - egyéni korhatár nélkül  - összesített
                F        Férfi - egyéni korhatár nélkül - összesített
                MO        Verseny-csapatok - összesített
                MK        Egyesületek versenye

U kategóriákban indulhatnak utánpótlás csapatok is amennyiben betartják az egykezelősökre vonatkozó szabályozást. Operátorcsere engedélyezett.

MK kategóriában egy sportegyesület tagjai vehetnek részt. A legjobb 6 állomás minősítési pontjait összesítve.  A kérdőíven beküldéskor az egyesületet ki kell választani.

Frekvenciák: 3510-3570 kHz távíró, 3600-3750 kHz távbeszélő

Adásmódok: távíró (A1A) és távbeszélő (A3J)

Hívás: CQ OB, illetve CQ Országos Bajnokság 

Riport: RS(T) sorszám 001-től kezdődően  (CW,SSB,Vegyes fordulónként külön)

Pontozás: A CW és SSB  forduló 5, a vegyes 6 darab 10 perces periódusból áll (00-09 perc, 10-19 ... 50-59 perc). Egy állomással periódusonként és üzemmódonként 1 összeköttetés naplózható. ( CW és SSB fordulóban 5-5, vegyesben 12 db.)  Minden hibátlan összeköttetés 1 pontot ér.  Hibás összeköttetésnél 2 büntetőpontot kell levonni.  A hibásnak vélt összeköttetéseket X-QSO jelölni lehet, azokért pont vagy büntetőpont nem jár.  Idő előtti forgalmazásért vagy versenyhívásért az első 3 érvényes összeköttetés törlésre kerül.  Időn túli forgalmazás esetén a 3 utolsó érvényes összeköttetést kell levonni.   Nem minősül időntúli forgalmazásnak, ha az időntúli összeköttetés ideje a verseny utánra esik vagy "X-QSO" -nak meg van jelölve.

Szorzók: A fordulónként és üzemmódonként naplózott különböző állomások.   (CW és SSB fordulókban egyszer, vegyesben kétszer lehet szorzó ugyanaz az állomás)

Végeredmény: A fordulónként a pontok és szorzók szorzata. Összesített értékelésben a fordulónkénti eredmények százalékos összege.   Az adott fordulóban a kategóriánkénti legmagasabb pontszámot elérő állomás 100, a többiek százalékosan arányosan kevesebb pontot kapnak.  

Jegyzőkönyv: Készüljön CABRILLO fájl formátumban a mellékelt minta alapján. Papír alapú jegyzőkönyvek kontrollként kerülnek elfogadásra.  A verseny web-lapján begépelt adatok elektronikus jegyzőkönyvnek minősülnek. A jegyzőkönyvek csak az rhob.mrasz.hu weblapon adhatók le.
Felnőtt kategóriákban azok az állomások értékelhetők az I.-III. helyen amelyek jegyzőkönyvében a frekvencia kHz pontosan van feltüntetve, és a versenyről egybefüggő - de legalább mindent tartalmazó -  hangfelvételt készítettek és azt a rendezőnek leadták. Ha a versenyző több készüléket használ, akkor készüljön sztereo felvétel. Megfelelő olyan felvétel is, amelyen az szerepel amit a versenyző hall (sztereo fejhallgató-kimenet) függetlenül a rádiók számától. Óvás csak olyan hangfelvétel alapján történhet, amelyet a versenyzők az értékelésig a rendezőnek leadtak.
Az átsorolt állomások a közvetlenül előttük végzett minősítési pontszámát kapják.
A jegyzőkönyvek tartalma mindenben meg kell feleljen a sávban történteknek, azon utólagos változtatás nem végezhető. Ha valaki hibát vétett és észrevette akkor azt az összeköttetést jelölje meg (X-QSO), ezért büntetőpontot nem kap.
A verseny paramétereit a feltöltő oldalon kell kiválasztani.  A LOG fejlécéből azokat nem ellenőrizzük!
A jegyzőkönyvek tartalma (a személyes adatok kivételével) és a teljes értékelési folyamat nyilvános.

Beküldési határidő:  a versenyt követő 8. nap (vasárnap) 23:59 MEZ.

Jogorvoslat: a versenyzők az előzetes eredmény kihirdetése után 8 napon belül a verseny rendezőjéhez nyújthatnak be óvást.    Ezen óvás elutasítása esetén fellebbezést írásban a MRASZ Elnökségének címezve a verseny rendezőjéhez lehet  benyújtani kizárólag az előzetesen elutasított óvás tárgyában.     Az óvás és annak eredménye nyilvános.

Díjak: A résztvevők oklevelet kapnak.   Az U, N, F, MO kategóriák első három valamint az MK első helyezettje tárgyjutalmat kap.

További szabályok
                - 
A rendező a jegyzőkönyvek beküldését követő 30 napon belül hirdet előzetes eredményt.
                - Egy állomás egy időben legfeljebb egy frekvencián sugározhat  jelet.
                - A LOG-vezetők sokszor nem jól kezelik a sorszámot hálózatban vagy több rádió estén.
                  Előfordulhat duplán kiadott, összekeveredett sorszám, de nagyon fontos, hogy az  legyen a LOG-ban ami a sávban elhangzott.
                - További információt az RHOB fórumon keresztül vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen kérhetsz.         

Értékelési alapelvek:
                
- a hibás kategóriát választó állomásokat a rendező megfelelő kategóriába átsorolhatja,
                - kisebb (jellemzően vétlen) szabálytalanság esetén CONTROLL-ba sorolhatja,
                - nagyobb (jellemzően szándékosnak látszó) szabálytalanság esetén a versenyzőt a versenyből kizárja.
                - Azok az összeköttetések amelyek nem versenyzési céllal, hanem egyes állomások segítésére jöttek létre törlésre kerülnek.
                - Az összeköttetés ideje a másodikként leadott riport vége, ha azt nem kell ismételni.
                - Előfordulhat tévesen naplózott frekvencia operátorhiba, szoftverhiba, vagy műszaki hiba esetén. Amíg ennek mértéke elenyésző az értékelés nem szankcionálja, egyébként úgy  tekinti, mintha nem lett volna pontos frekvencia megadva.